Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, uw demografische gegevens als geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren. Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep huurders uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van het gehele huurdersbestand van Ymere. Daarmee zorgen wij ervoor dat de conclusies uit het onderzoek gelden voor het volledige huurdersbestand. Alle overige persoonsgegevens worden gebruikt om u alleen uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Meer informatie hoe het onderzoeksbureau omgaat met uw gegevens, vindt u hieronder. Hierbij kunt u gebruik maken van onderstaand snelmenu.​

  • Waarborging van vertrouwelijke gegevens
  • Vrijwillige deelname]
  • Zorgvuldigheid van gegevensuitwisseling
  • Onderzoek conform gedragscode marktonderzoek
  • Beperkt gebruik van internet cookies

Waarborging van vertrouwelijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzekeren u dat wij u niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

De antwoorden die u ons verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat hiervan mag worden afgeweken. In enkele gevallen dat wij u om uw toestemming vragen voor doorgave van uw gegevens verzekeren wij u dat de informatie enkel en alleen wordt gebruikt voor hetgeen waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd.

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij het digitale huurderspanel Ymere zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of in andere manieren uitgewisseld worden met derde partijen.

Alle persoonlijke gegevens van panelleden worden aan het einde van elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat aan Ymere alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Dit betekent dat Research 2Evolve ervoor zorg draagt dat het niet mogelijk is op basis van de door uw gegeven antwoorden uw identiteit te herleiden.

Vrijwillige deelname

Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzekeren u dat wij u niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

Het meewerken aan een onderzoeksproject van het digitale huurderspanel Ymere gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen. U heeft het recht om op elk moment in een onderzoek of daarna ons te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar voeren wij zo’n verzoek voor u uit.

Zorgvuldigheid van gegevensuitwisseling

Naast hoge ethische normen hanteren wij ook geavanceerde technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Persoonlijke gegevens van onze respondenten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Research 2Evolve gebruikt uw gegevens enkel voor marktonderzoeksdoeleinden ten behoeve van Ymere. Gegevens die u per onderzoek verstrekt worden ontdaan van elke identificatiemogelijkheid.

Onderzoek conform gedragscode marktonderzoek

Research 2Evolve te Hilversum is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes: – rechten van de respondent – waarborg van anonimiteit van de respondent – beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker – wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers. Het digitale huurderspanel Ymere voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationale en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject. Huurderspanel Ymere doet haar best geen kinderen te interviewen zonder eerst toestemming aan de ouders te hebben gevraagd. Huurderspanel Ymere kan dit echter niet in alle gevallen garanderen. Huurderspanel Ymere is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

o Google Analytics (analytische cookie)
o Facebook (tracking cookie)
o Google Adwords (tracking cookie)

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van
relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan